Du har ikke brug for en kode, priserne er allerede reduceret!

Almindelige forretningsbetingelser for onlinebutikken aromatico.dk

 

§ 1 Aftalepart, anvendelsesområde

1. Aftalepart for aftaler indgået via denne onlinebutik er:

Aromatico Heinrich Schwarz GmbH & Co. KG

Löwenhof 9

D-28217 Bremen

Telefon: +49 421 9888270

info@aromatico.de

www.aromatico.dk

2. Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås via denne onlinebutik.

3. Tilbuddene i denne onlinebutik er rettet mod forbrugere og erhvervsdrivende. En forbruger betyder enhver fysisk person, der indgår en retshandel med et formål, der ligger uden for personens erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed. En erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med egen retsevne, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed.

 

§ 2 Indgåelse af aftalen, trin i indgåelsen af aftalen

1. Ved at placere produkterne i onlinebutikken afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en aftale om disse varer. Aftalen om varerne i indkøbskurven indgås, når du accepterer vores tilbud ved at klikke på knappen "Køb med betalingspligt".

2. Hvis du har valgt betalingsmetoden PayPal eller øjeblikkelig bankoverførsel, vil du efter bestillingsprocessen blive dirigeret videre til betalingsudbyderens hjemmeside med henblik på at foretage betalingen der. Hvis betalingsprocessen ikke gennemføres korrekt, for eksempel hvis du annullerer betalingsprocessen hos PayPal eller den øjeblikkelige bankoverførsel, vil dette resultere i, at købsaftalen bliver ugyldig. Den manglende betalingsproces udgør således et bortfald af forudsætningen for købsaftalen. Hvis du stadig ønsker at købe varerne, beder vi dig om at afgive en ny ordre.

3. Umiddelbart efter at du har afgivet din ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail, der indeholder detaljerne i aftalen. Desuden vil du med denne e-mail modtage de almindelige forretningsbetingelser, instruktionen om din lovbestemte fortrydelsesret som forbruger og standardfortrydelsesformularen.

4. Når du bestiller via vores onlinebutik, består bestillingsprocessen af følgende trin:

Du vælger de ønskede varer og lægger dem uforpligtende i din virtuelle indkøbskurv ved at klikke på knappen "Læg i indkøbskurven". Du kan til enhver tid se indholdet af indkøbskurven ved at klikke på knappen "Indkøbskurv", og du kan til enhver tid slette hvert enkelt produkt i indkøbskurven ved at klikke på knappen "x" eller ændre mængden ved at indtaste en anden mængde i feltet "Mængde".

Når du klikker på knappen "Checkout", bliver du bedt om enten at logge ind med dine login-oplysninger, hvis du allerede har en kundekonto, eller at oprette en kundekonto. Du har også mulighed for at afgive en gæsteordre, uden at du behøver at registrere dig og oprette en kundekonto. Obligatoriske oplysninger er markeret med en "*".

Efter registrering og/eller indtastning af data og valg af betalingsmetode vil du blive bedt om at bekræfte, at du accepterer vores almindelige forretningsbetingelser, og at du har noteret dig din lovbestemte fortrydelsesret. Før du afgiver en bindende ordre, har du mulighed for at kontrollere dine oplysninger i en ordreoversigt. Du kan korrigere alle oplysninger (f.eks. navn, adresse, betalingsmetode, bestilte varer) på oversigtssiden ved hjælp af de dertil indrettede redigeringsfelter. Indtil da er bestillingsprocessen ikke bindende for dig. En købsaftale for varerne i indkøbskurven indgås først, når du klikker på knappen "Køb med betalingspligt".

 

§ 3 Opbevaring af aftaleteksten, tilgængelighed af aftaleteksten og af de almindelige forretningsbetingelser

Vi opbevarer aftaleteksten i forbindelse med din bestilling. Du kan udskrive og/eller gemme indholdet af din bestilling umiddelbart efter afgivelse af bestillingen. Vi vil også sende dig aftalebetingelserne, herunder disse almindelige forretningsbetingelser, via e-mail. Registrerede kunder kan bruge funktionen "Login" til at se deres aktuelle og afsluttede bestillinger, selv efter at de har afgivet deres bestilling.

 

§ 4 Aftalesprog

Indgåelsen af aftalen i vores onlinebutik finder udelukkende sted på dansk.

 

§ 5 Priser, forsendelsesomkostninger

1. Priserne i vores onlinebutik er angivet i euro (€) og inkluderer lovpligtig moms og andre priskomponenter, herunder, for så vidt angår kaffe, kaffeafgiften på 2,19 EUR/kg. Forsendelsesomkostningerne skal afholdes af kunden i tillæg til varens pris.

2. Hvis køberen overfører købsprisen ved bankoverførsel (forudbetaling  eller faktura), skal køberen bære eventuelle bankgebyrer (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer), der opstår som følge af overførsel af købsprisen. Vi kan som modtager af betalingen blive opkrævet bankgebyrer, hvis køberen overfører købesummen fra et andet land uden for EU, f.eks. fra Schweiz. Sådanne omkostninger skal refunderes til os af køberen.

3. De priser, der er angivet i onlinebutikken og i reklame-e-mails (nyhedsbrev), gælder kun, hvis bestillingen er afgivet af kunden i onlinebutikken.

4. Forsendelsesomkostningerne beløber sig til:

- ved levering inden for Danmark:

vareværdi fra 99,00 EUR - ingen forsendelsesomkostninger

vareværdi under 99,00 EUR - 7,90 EUR forsendelsesomkostningsandel pr. 30,00 kg varevægt.

 

- ved levering til andre lande:

Hvis du ønsker levering til andre lande end Danmark, bedes du besøge den relevante Aromatico onlinebutik for at finde oplysninger om leveringsbetingelser. Det vil sige https://www.aromatico.de for levering til Tyskland, https://www.aromatico.at for levering til Østrig og https://www.aromatico.com for levering til følgende lande i Europa: Luxembourg, Holland, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Storbritannien, Polen, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Portugal, Rumænien, Spanien.

 

Du kan til enhver tid se forsendelsesomkostningerne via linket på produktsiderne. Desuden vises forsendelsesomkostningerne i indkøbskurven og på ordreoversigten, før ordren afgives.

5. Der er ingen andre skatter eller omkostninger.

 

§ 6 Betalingsbetingelser

1. Vi tilbyder følgende betalingsmuligheder:

Kreditkort, Klarna, Apple Pay og  Paypal.

For erhvervsdrivende og faste kunder tilbyder vi også betaling via faktura. Valget af betalingsmetode foretages altid af kunden. Vi forbeholder os dog ret til at udelukke enkelte betalingsmetoder.

2. Hvis du vælger forudbetaling som betalingsmetode, giver vi dig bankoplysningerne i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal være overført til vores konto inden for 10 dage. Hvis betaling ikke er sket inden udløbet af denne periode, har vi ret til at annullere aftalen. Hvis du giver os et SEPA-mandat, vil betalingen ske via direkte debitering fra den angivne bankkonto. Kontoen debiteres, når varerne afsendes, men ikke før udløbet af den forudgående informationsperiode. Vi informerer dig separat om datoen for debitering af kontoen (forhåndsinformation). Perioden for forhåndsinformation, før kontoen debiteres, er reduceret til tre dage.

3. I tilfælde af betaling via direkte debitering skal du bære de omkostninger, som vi måtte pådrage os som følge af en eventuel tilbageførsel på grund af utilstrækkelige midler på din konto eller på grund af forkerte bankoplysninger fra dig.

 

§ 7 Leveringsbetingelser

1. Vi leverer kun til Danmark. Grønland og Færøerne er udelukket fra vores leverancer.

Hvis du ønsker levering til:
Luxembourg, Holland, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Storbritannien, Polen, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Portugal, Rumænien, Spanien, bedes du bruge vores onlinebutik for Europa:
www.aromatico.com.

Hvis du ønsker levering til Østrig, bedes du bruge vores onlinebutik for Østrig: www.aromatico.at.

2. Leveringstiden for leverancer til Danmark er 3-5 arbejsdage, medmindre andet er angivet på produktsiderne. Leveringstiden er angivet på produktsiden, den sidste side i ordreformularen og i ordrebekræftelsen. Leveringsperioden begynder for alle betalingsmetoder dagen efter indgåelse af kontrakten.

3. Hvis en bestilt vare ikke er tilgængelig, fordi vi på trods af leverandørens aftalemæssige forpligtelse ikke modtager levering eller ikke modtager korrekt eller rettidig levering fra vores leverandør, uden at dette er vores egen skyld, er vi berettiget til at ophæve aftalen. Vi vil straks informere kunden om, at de bestilte varer ikke er tilgængelige eller først vil være tilgængelige på et senere tidspunkt. I tilfælde af ophævelse refunderer vi allerede foretagne betalinger uden unødig forsinkelse.

 

§ 8 Licensering af vores emballage

Alle emballager til de varer, du kan bestille i onlinebutikken, er licenseret i overensstemmelse med den tyske emballageforordning (VerpackV) fra april 2008 via firmaet Interseroh under aftalenummer 145326.

 

§ 9 Fortrydelsesret

Forbrugere har en lovbestemt ret til at fortryde aftaler, der er indgået via denne onlinebutik, i overensstemmelse med følgende instruktion. Ved en forbruger forstås enhver fysisk person, der indgår en retshandel med et formål, der ligger uden for personens erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed.

 

Frivillig fortrydelsesret

Ud over den lovbestemte fortrydelsesret tilbyder vi forbrugere en frivillig fortrydelsesret på 30 dage. på 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand, som du har udpeget, og som ikke er som du har navngivet, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse varer (i tilfælde af køb af varer) eller fra dagen for indgåelse af kontrakten (i tilfælde af tjenesteydelser). tjenesteydelser). I tidsrummet mellem 15 og 30 dage efter den dag, hvor skal bestemmelserne i afsnit 1 og 2 ovenfor gælde mutatis mutandis. 

Instruktion om fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du med en entydig erklæring (f.eks. pr. brev, fax eller e-mail) informere os (Aromatico Heinrich Schwarz GmbH & Co. KG, Löwenhof 9, 28217 Bremen/Tyskland, telefonnummer: +49 421 9888270, faxnummer: +49 421 98882799, e-mailadresse: info@aromatico.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

 

Konsekvenser ved at fortryde

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den af os tilbudte billigste standardlevering), uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil i intet tilfælde blive opkrævet noget for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du giver os meddelelse om, at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage. Ved returnering af varer til en værdi af mindst 60 € modtager du en returlabel, og vi afholder omkostningerne ved returneringen.  Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens stand, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Du kan finde et eksempel på en standardfortrydelsesformular her 

 

§ 10 Mangler, mangelsbeføjelser og ansvar

1. Vores varer er omfattet af et lovmæssigt mangelsansvar. Hvis du er forbruger med bopæl i Danmark finder Købelovens mangelsregler anvendelse.

2. Hvis du er erhvervsdrivende, gælder følgende særlige regler: Vi har ret til at vælge typen af afhjælpning. I tilfælde af krav om skadeserstatning gælder desuden punkt 5. Forældelsesfristen for mangelsbeføjelser er 12 måneder fra levering. Som en undtagelse gælder den lovbestemte forældelsesfrist for følgende krav fra køber:

- Skadeserstatningskrav som følge af produktansvar i forbindelse med skade på liv, legeme eller helbred eller i forbindelse med misligholdelse af en forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt opfyldelse af aftalen, og hvis opfyldelse køberen i reglen kan regne med (såkaldt "Kardinalpflicht"), samt i forbindelse med andre skader, der skyldes forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores eller vores stedfortrædere side,

- regreskrav i henhold til § 445b, stk. 1, i BGB,

- krav på grund af svigagtig fortielse af en mangel,

- mangelsbeføjelser i de tilfælde, der er nævnt i § 438, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 i BGB.

3. I tilfælde af at der findes en yderligere garanti, især en producentgaranti, vil vi særskilt gøre opmærksom på eksistensen af og betingelserne for garantien i produktbeskrivelsen og i forbindelse med leveringen af varerne. I tilfælde af en sådan yderligere garanti er dine lovbestemte rettigheder over for os med hensyn til garanti for mangler ikke begrænset heraf.

4. I retshandler med forbrugere er vi ansvarlige i henhold til de relevante lovmæssige bestemmelser.

5. I retsforhold med erhvervsdrivende er vi ansvarlige som følger: I tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed er vi ansvarlige i henhold til de lovmæssige bestemmelser. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter vi kun for misligholdelse af en forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt opfyldelse af aftalen, og hvis opfyldelse køberen i reglen kan regne med (såkaldt "Kardinalpflicht"). Hvis vi er ansvarlige for simpel uagtsomhed, vil vores ansvar være begrænset til den skade, der var forudsigelig og typisk for aftalen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Bortset herfra er erstatningsansvar af enhver art, uanset grundlaget for kravet, herunder ansvar for culpa in contrahendo, udelukket. De foregående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder ikke, for så vidt vi har påtaget os en garanti, for skader, som skal erstattes i henhold til produktansvarsloven, samt for skader på liv, legeme eller helbred. Ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder også til fordel for vores medarbejdere, stedfortrædere og andre tredjeparter, som vi bruger til at opfylde vores aftaleforpligtelser.

 

§ 11 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Forud for overdragelsen er pantsætning, overdragelse til sikkerhed, bearbejdning eller omdannelse ikke tilladt uden vores samtykke. Dette gælder kun for kontrakter med forhandlere/professio

 

§ 12 Billedrettigheder | Ophavsret

De tekster, fotos og grafiske designs, der anvendes på dette websted, især produktillustrationer og produktbeskrivelser (også i delvise uddrag) er beskyttet af ophavsret. Vi forbeholder os alle rettigheder.

 

§ 13 Databeskyttelse

Vi behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, især EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske databeskyttelseslov. Du kan finde yderligere information om behandling af personoplysninger her.

 

§ 14 Konkurrencer

Med jævne mellemrum afholdes der konkurrencer på hjemmesiden www.aromatico.dk, for hvilke der gælder separate betingelser. Betingelserne for de respektive konkurrencer kan findes på de respektive kampagnesider.

 

§ 15 Betingelser for indløsning af kuponer

1. Vi udsteder fra tid til anden kuponer som led i rabat- og specialkampagner. Kuponer er salgsfremmende værdikuponer, der ikke kan købes, men udstedes af os som led i rabat- og specialkampagner. De kan være rabatkuponer eller varekuponer. Rabatkuponer reducerer varernes værdi med en procentdel (f.eks. 5 %) eller med en absolut værdi (f.eks. 5 €). Kuponer kan indløses ved hjælp af en kuponkode.

2. Der gælder særlige indløsningsbetingelser (f.eks. gyldighedsperiode) for kuponerne til de respektive kampagner, hvilket vi vil informere om i forbindelse med udlevering af kuponer til de respektive kampagner. Medmindre andet er angivet, gælder følgende generelle indløsningsbetingelser:

- Kuponer kan kun bruges til de varer eller grupper af varer, der er angivet i de specifikke indløsningsbetingelser for de respektive kuponer.

- Kuponer kan kun indløses inden for den gældende kampagneperiode, der er oplyst i forbindelse med de respektive kuponer, og de udløber efter denne periode.

- Hvis der er angivet en minimumsbestilling i de specifikke indløsningsbetingelser, kan kuponen kun indløses, hvis bestillingen overstiger dette minimum.

- Hver kupon i en rabat- og specialkampagne kan kun bruges og indløses én gang.

- Der kan kun bruges én kupon pr. bestilling. En kombination med andre kuponer / vouchers er ikke mulig.

- Kontant udbetaling af kuponer er ikke mulig. Efterfølgende indløsning af kuponer i forbindelse med bestillinger, der allerede er afgivet, er også udelukket. Dette gælder også for løbende bestillinger.

- Kuponer kan kun bruges på www.aromatico.dk til de produkter, der tilbydes der.

- Videresalg af kuponer er ikke tilladt.

- Hvis det samlede købsbeløb i indkøbskurven er mindre end værdien af kuponen, fortabes det resterende beløb.

- Hvis du udøver din fortrydelsesret og returnerer varer, vil den købspris, som du har betalt for de returnerede varer (reduceret med kuponens værdi), blive refunderet. Hvis du ikke returnerer alle varerne fra en samlet bestilling, skal du naturligvis kun betale købsprisen for de ikke-returnerede varer. Kuponen gælder for de ikke-returnerede varer, forudsat at du kunne have indløst den, hvis du kun havde bestilt de ikke-returnerede varer i første omgang, for eksempel hvis minimumsbestillingsværdien var nået. Hvis du allerede har betalt den samlede købspris, vil du få refunderet forskellen mellem den købspris, du har betalt, og den købspris, du skylder for de ikke-returnerede varer. Du har ingen ret til refusion af eller erstatning for kuponen fra kampagnen.

 

§ 16 Gældende lov og værneting

Disse almindelige forretningsbetingelser er underlagt tysk ret med udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG).

Hvis du er forbruger, begrænser lovvalget ikke de rettigheder, du har efter forbrugerpræceptiv lovgivning i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted.

 

§ 17 Henvisning til EU's platform for tvistbilæggelse (OTB-platform)

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online-tvistbilæggelse (OTB-platform), som kan tilgås på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan finde vores e-mailadresse i vores kolofon. Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren.

 

Bremen, Juni 2023