Du har ikke brug for en kampagnekode, tilbudspriserne er allerede fastsat. Kun så længe lager haves!

FORTRYDELSE


POLITIK FOR FORTRYDELSE

Du har ret til at fortryde denne bestilling inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du med en entydig erklæring (f.eks. pr. brev, fax eller e-mail) informere os (Aromatico Heinrich Schwarz GmbH & Co KG, Löwenhof 9, 28217 Bremen/Tyskland, telefonnummer: +49 421 9888270, e-mailadresse: info@aromatico.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.


For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.


Frivillig fortrydelsesret

Ud over den lovbestemte fortrydelsesret tilbyder vi forbrugere en frivillig fortrydelsesret på 30 dage. på 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand, som du har udpeget, og som ikke er som du har navngivet, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse varer (i tilfælde af køb af varer) eller fra dagen for indgåelse af kontrakten (i tilfælde af tjenesteydelser). tjenesteydelser). I tidsrummet mellem 15 og 30 dage efter den dag, hvor skal bestemmelserne i afsnit 1 og 2 ovenfor gælde mutatis mutandis. 


Konsekvenser ved at fortryde

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den af os tilbudte billigste standardlevering), uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Ved tilbagebetalingen anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet noget for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at foretage en tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har leveret bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.


Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder ikke senere end fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om, at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.


Vi bærer omkostningerne ved returnering af varerne, hvis - i tilfælde af en returnering indledt i Danmark - (1.) varens værdi er mindst EUR 60,00, og (2.) du bruger den returlabel, som vi har leveret. I modsat fald skal returomkostningerne afholdes af dig.


Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.


Ophør af fortrydelsesretten

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde følgende returformular, og sende den til:

Aromatico Heinrich Schwarz GmbH & Co. KG
Löwenhof 9
28217 Bremen/Germany
E-Mail-Adresse: info@aromatico.de


Eksempel på fortrydelsesformular til download


Instruktioner til returnering af varerne


Vi beder dig venligst om at returnere varerne i den originale emballage. Brug venligst en passende ydre emballage til returneringen, og polstr venligst produktet omhyggeligt og tilstrækkeligt til transporten. Espressomaskiner og især kværne bliver hurtigt beskadiget under transporten, hvis emballagen er utilstrækkelig.

Vi gør opmærksom på, at din lovmæssige fortrydelsesret ikke er udelukket, hvis du ikke efterkommer de førnævnte anmodninger. Som forklaret i instruktionen om fortrydelsesret er du imidlertid forpligtet til at betale for varernes eventuelle værdiforringelse, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion. Afhængigt af situationen i det enkelte tilfælde kan en forpligtelse til at betale erstatning for værditab også komme i betragtning i tilfælde af skade på varerne på grund af utilstrækkelig emballage eller beskadigelse af eller mangel på originalemballage. Vi forbeholder os ret til at gøre vores lovmæssige rettigheder gældende i sådanne tilfælde.